Kontakt

Kategoria: Informacyjna

Zapraszamy do kontaktu!

BAP Sp. z o.o.

NIP: 947-193-91-12
REGON: 100284721
KRS: 0000278837

PL 95-015 Głowno, ul. Bielawska 3

BAP Sp. z o.o. MAPKA

tel.: +48 42 652-39-66

e-mail: biuro@bap.com.pl

personal e-mail: <i>.<nazwisko>@bap.com.pl
(gdzie <i> oznacza pierwszą literę imienia przedstawiciela)

Uwaga: Uprzejmie przypominamy, iż imienna pieczątka Pana Waldemara Rajewicza straciła ważność z dniem ustania stosunku do pracy, tj. 12-12-2013 roku.