Strona główna

Armatura BAP ma długą tradycję na rynku armatury w Polsce. Od ponad 30 lat zajmuje się konstruowaniem i produkcją armatury przeznaczonej dla wody zanieczyszczonej, także dla przemysłu i rurociągów wodnych. Naszym klientom proponujemy takie produkty jak zasuwy, zawory zwrotne z hamulcem hydraulicznym, dławiące regulatory przepływu oraz odśrodkowe regulatory wypływu. Oprócz tego dostarczamy szereg klap zwrotnych, zastawek ręcznych tzw. szybrów i zastawek odciekowych z napędem elektrycznym.
Armatura i napędy BAP to wydajne, ekonomiczne i inteligentne rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy Państwa na nasze stoisko na targach IFAT w Monachium.
Hala C, stoisko 435
13-17 maja 2024

WASZA RURA – NASZA ARMATURA!

Łączymy Wasze rury!

Technologia kanalizacyjna firmy BAP Sp. z o.o. to pełny program dostaw armatur do rurociągów. Bezpieczna Armatura Przeciwpowodziowa – począwszy od prostej zasuwy po zawory zwrotne z hamulcem hydraulicznym.

Odpływ kontrolowany!

Nowe przepisy dotyczące zrzutu ścieków i wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej nakładają na dokonującego zrzutu, nakaz kontroli przepływu zrzucanego zładu, a w szczególnych warunkach wymagane jest rozłożenie dokonywanego zrzutu w czasie.
Firma BAP Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę dławiących regulatorów wypływu oraz odśrodkowych regulatorów wypływu.

Gwarantujemy szczelność naszych zamknięć!

BAP oferuje szeroką gamę zastawek kanałowych, począwszy od zastawek ręcznych tzw. szybrów do dwuwrzecionowych zastawek odciekowych z napędem elektrycznym.